เราคือสถาบันเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบโรงเรียนรัฐบาลที่มีการแข่งขันสูง รวมทั้งโรงเรียนเอกชนชั้นนำ และสถานศึกษานานาชาติ มาตรฐานสากล ทั้งระบบ British Curriculum: BC ระบบ American Curriculum: AC และระบบ International Baccalaureate: IB เรามุ่งเน้นติวเข้มสอบเข้า ภาคภาษาอังกฤษ – นานาชาติ English Program: EP – International Program: IP และความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์ Intensive Mathematics Program: IMP แนวทางเดียวกับประเทศฟินแลนด์ (ประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีการศึกษาดีที่สุดในโลก)

เพราะความเป็นโรงเรียนกวดวิชาเด็กเล็กที่ดีที่สุดในย่านนี้! (The Best Junior Tutorial School) สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป หรือตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาล3 เรารับชั้นละ 6 คนเท่านั้น
นักเรียนระดับชั้น อนุบาล1, ประถม1, มัธยม1 รับชั้นละ 12 คน

เพื่อผลสัมฤทธิ์สูง และการคาดหวังผลที่แม่นยำ เราขอแนะนำหลักสูตร คอร์สติวเข้มตลอดปี (เทอม1, เทอม2, เตรียมสอบไล่, โค้งสุดท้ายก่อนสอบเข้า และ Summer ภาคฤดูร้อน)
■ ตัดสินใจลงทะเบียนวันนี้! รับความคุ้ม – ครบ – จบ ในที่เดียว! ที่สำคัญ เรียนฟรีโดยไม่มีเงื่อนไข!! ภายใต้แนวความคิด – ความเข้าใจ ปรัชญาการศึกษาของเรา

สถาบันกวดวิชาโลกการศึกษา มุ่งเน้นปรัชญาการศึกษาให้นักเรียนมีประสบการณ์
World―Intl―School Holds The Philosophy Of Providing An Education Through Real Experiences: -DrThan

อำนวยการสอนโดย DrThan
อาจารย์ผู้ศึกษาระดับปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Doctor of Education Program in Educational Management International Program
Faculty of Social Sciences and Humanities Mahidol University

Achieving Lifelong Success Comes From Developing Your Intelligence Starting Now
พัฒนาอัจฉริยภาพเริ่มต้นวันนี้เพื่อความสำเร็จตลอดชีวิต: – DrThan

สถาบันกวดวิชาโลกการศึกษา | world-intl-school | WIS
Location ที่ตั้ง: อาคาร The LORD is there building
เลขที่ 183/67 ชั้น G ห้อง Rm.004 ถนนแจ้งวัฒนะ – ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด 37 | ตรงข้ามโฮมโปรแจ้งวัฒนะ (ฝั่งถนนเลี่ยงเมือง) ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 08-2444-2440 | 02-102-0203
LINE: @world-intl-school
www.world-intl-school.com